Školení řidičů


Provádíme pravidelné školení řidičů - referentů. Osvěžíte si svoje znalosti  pravidel silničního provozu a získáte nové informace o změnách.