Ceník


výuka skupiny B + 1 zkouška             9500 Kč

opakování zkoušky - jízda                  200 Kč

opakování zkoušky - testy                 100 Kč

neomluvená absence - jízda               500 Kč

absence - teorie (1 vyuč. hodina)       100 Kč

kondiční jízda (2 vyuč. hodiny)            500 Kč

školení řidičů (1 osoba)                      100 Kč

        (při vyšším počtu dle dohody)